arkTaipale Oy

Suunnittelupalvelut

Asiakaslähtöinen suunnittelu, toimivat ja tehokkaat suunnitteluratkaisut, virheettömyys, toteuttamiskelpoisuus, rakennuskustannusten kohtuullisuus, sovitun aikataulun noudattaminen, häiriötön suunnitteluprosessi sekä valmiin ympäristön haluttu laatu.

Tarveselvitys, hanke- ja esisuunnittelu, luonnossuunnittelu, yhteistyö viranomaisten kanssa, rakennuslupa-aineiston laatiminen, työpiirustukset, työmaa-aikainen suunnittelu, suunnittelutyöryhmän vetäminen, pääsuunnittelu – olen mielelläni mukana hankkeen alusta käyttöönottoon asti. 

Asiakkaitani ovat olleet kunnat, yhdistykset, rakennusliikkeet, muut yritykset sekä yksityiset henkilöt.

Toiminta-aluettani on koko Suomi.

Käytän suunnittelussa 3d-mallintamiseen perustuvaa ohjelmistoa.

Asuntosuunnittelussa olen ollut suunnittelemassa rivitaloja, paritaloja, pientaloja ja niiden laajennuksia, sekä asumiseen liittyviä erityyppisiä piharakennuksia.

Päiväkodit ja erilaiset palvelutalot ovat perusosaamistani. Olen suunnitellut useita toteutettuja päiväkoteja ja palvelutaloja: asuntoja itsenäiseen palveluasumiseen sekä tehostetun palveluasumisen ja hoivapalveluiden yksiköitä mm. mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille.

Tuotantotilarakentamisessa olen ollut suunnittelemassa teollisuuskiinteistön laajennusta sekä muutostöitä.

“Hyvä suunnittelu luo erinomaisen pohjan laadukkaalle rakentamiselle”